Laboratorium | 12.11.2014

Konferencja Młodych Naukowców w PPNT Gdynia, 21.11.2014

Laboratorium PPNT Gdynia zaprasza na Konferencje Młodych Naukowców podsumowującą projekt: "Uczeń-Naukowiec!"

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi do udziału w Konferencji Młodych Naukowców, podsumowującej projekt: "Uczeń-Naukowiec! - Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium". Konferencja odbędzie się 21 listopada br. (piątek) w godz. 9:00-14:00 w sali audytoryjnej Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia.

Celem projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczym poprzez czynne uczestnictwo w pracach naukowo-doświadczalnych oraz udział w cyklicznych wykładach naukowych.

Konferencja jest kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia "Ścieżki Kopernika" przez konsorcjum Innova Bio Pomorze (Laboratorium PPNT Gdynia, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed i I Akademickie Liceum Ogólnokształcące). Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Program wydarzenia:

  • 09:00   Przywitanie gości i przedstawienie tematyki spotkania
  • 09:15   Wykład: "W świecie białek - zależności między funkcją a strukturą", dr Szymon Ziętkiewicz, Międzyuczelniany Wydział                             Biotechnologii UG-GUMed
  • 10:00   Wykład: "Astrobiologia", prof. dr hab. Stanisław Ołdziej, MWB UG-GUMed
  • 10:45   Wykład: "Torfowiska-ekosytemy niezwykłe", dr Paulina Ćwiklińska, UG
  • 11:30   Przerwa na kawę
  • 12:15   Prezentacja Programu Naukowo-Edukacyjnego E(x)plory
  • 12:30   Prezentacja 8 projektów badawczych realizowanych przez uczestników projektu "Uczeń-Naukowiec"
  • 13:30   Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu

Więcej informacji o wydarzeniu i projekcie: www.ppnt.pl/laboratorium