Laboratorium | 1.9.2016

Finał trzeciej edycji programu InnovaBio Pomorze

Dziesiątki godzin warsztatów szkoleniowych oraz wykładów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Pomorza oraz realizacja prawdziwych projektów badawczych. To przebieg zakończonej właśnie, trzeciej edycji programu InnovaBio Pomorze.

InnovaBio Pomorze wzorowany jest na projekcie realizowanym przez amerykański Uniwersytet w Salt Lake City. Uczestnicy - uczniowie i studenci przez dwa miesiące pracują w laboratoriach biotechnologicznych i biochemicznych Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia przy projektach realizowanych na zlecenia instytucji i firm komercyjnych. Poznają cały cykl życia takiego projektu; od biznesplanu aż po samodzielną realizację badań oraz finansowe i merytoryczne rozliczenie.

Celem programu jest zdobycie praktycznej wiedzy w laboratorium, a w przyszłości ułatwienie absolwentom kierunków biochemicznych i biotechnologicznych w znalezieniu zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

W tegorocznej, trzeciej edycji InnovaBio Pomorze wzięło udział 12 osób, w tym 6 studentów i 6 uczniów. Pracowali nad dwoma projektami:

1. Analiza zmienności genetycznej rosiczek oraz torfowców w oparciu o technikę RAPD-PCR.

2. Chemiczne polerowanie odtłuszczonej stali nierdzewnej.

Projekt InnovaBio Pomorze jest efektem wieloletniej współpracy Konsorcjum IBP, w którego skład wchodzą: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nabór do kolejnej edycji programu rozpocznie się już w październiku br.
 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.ppnt.pl/pl/projekty/innovabio-pomorze