Innowacje Społeczne | 18.9.2017

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy!

Głosowanie trwa do 2 października za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.

132 BO2017, 94 PD. Spokojnie, to nie jest ściśle tajny kod. Przypominamy, że 132 projekty Budżetu Obywatelskiego oraz 94 inicjatywy w ramach Przyjaznej Dzielnicy czekają na Państwa poparcie! Głosować za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl może każdy gdynianin – bez względu na wiek. To pomysły, które uzyskają najwięcej punktów – zostaną zrealizowane

W puli projektów BO 62 dotyczy rekreacji, 44 inwestycji, 14 estetyzacji otoczenia, a 12 związanych jest z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z kolei w PD 94 projekty dotyczą integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa oraz działań na rzecz rodziny.

Głosowanie trwa do 2 października za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Tam znajduje się szczegółowa instrukcja, a także pełna lista projektów wraz z opisami.

By zagłosować, na stronie logowania wystarczy wpisać imię ojca i numer PESEL, a następnie wskazać głosowanie, w którym chce się wziąć udział jako w pierwszym, a następnie wskazać dzielnicę, na której projekty chce się oddać głos. W przypadku BO należy wybrać do pięciu projektów i uszeregować je w kolejności od najważniejszego w dół. Z kolei w PD, głosujący wybierają do trzech projektów. Cała procedura zajmuje nie więcej niż kilka minut. I w Budżecie Obywatelskim, i w Przyjaznej Dzielnicy zrealizowane zostaną przedsięwzięcia, które otrzymają od gdynian najwięcej punktów – aż do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych dla danej dzielnicy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub nie obsługują komputera, mogą skorzystać z pomocy w jednym z punktów do głosowania, np. w Laboratorium Innowacji Społecznych (budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej), w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w klubach seniora, Urzędzie Miasta czy Radach Dzielnic.

Co ważne – udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni, zarejestrowany w spisie wyborców. Bez względu na wiek. Ci, którzy nie spełniają tego warunku, mogą przyjść do Laboratorium Innowacji Społecznych, gdzie wszystkie formalności z tym związane można załatwić na miejscu.

Warto pamiętać, że dzielnica, na której projekty gdynianie oddadzą najwięcej głosów, zostanie specjalnie wyróżniona. To Projekt +1, czyli bonus od władz miasta dla dzielnicy, w której frekwencja będzie najwyższa. W nagrodę za zaangażowanie i aktywność mieszkańców ze środków miasta zostanie zrealizowany dodatkowy projekt – pierwszy (z największą liczbą punktów) z tych, na których realizację zabraknie środków w puli dla dzielnicy. W poprzedniej edycji BO uhonorowana została w ten sposób aktywność mieszkańców i wnioskodawców w Pustkach Cisowskich – Demptowie.

Głosuj, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu

Kto nie ma własnego komputera nie dysponuje dostępem do sieci lub potrzebuje wsparcia, może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim 2017 w następujących miejscach:
* Laboratorium Innowacji Społecznych – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską)
* Urząd Miasta Gdyni – al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
* siedziby rad dzielnic (adresy na www.gdynia.pl)
* Gdynia InfoBox - ul. Świętojańska 30
* Centrum Aktywności Seniora – ul. 3 Maja 27-31
* miejskie kluby seniora (adresy na cas.gdynia.pl
* filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
* MOPS, ul. Grabowo 2
* Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31
Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.

W weekendy (22-25 września oraz29 września – 1 października) głosować będzie można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w naszą akcję. Wolontariusze obecni będą także:

* 22-24 września – targi „Dary Ziemi” w parku Kolibki
* 23 września – biegowy Puchar Gdyni na Dąbrowie