Innowacje Społeczne | 1.12.2015

Wróć do pracy z PPNT Gdynia - program dla kobiet powracających na rynek pracy

Laboratorium Innowacji Społecznych Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przygotowało bezpłatny projekt, którego celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem tych podejmujących aktywność zawodową po przerwie.

Laboratorium Innowacji Społecznych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przygotowało program skierowany do kobiet, które z różnych przyczyn mają przerwę w karierze zawodowej.

Jeżeli chcesz wrócić do pracy, lecz:

  • nie masz pomysłu na to, co mogłabyś zawodowo robić
  • masz wrażenie, że nie „pasujesz” do tego, co oferują pracodawcy
  • nie wiesz, od czego zacząć poszukiwania pracy
  • wiesz, że chcesz robić coś innego niż u poprzedniego pracodawcy, ale….

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie.

Działania przewidziane w projekcie to z jednej strony stworzenie przestrzeni umożliwiającej budowanie nowych relacji, wzajemnego wsparcia, networkigu, z drugiej pomoc uczestniczkom w odnalezieniu się na nowo w realiach runku pracy oraz rozpoznaniu własnych talentów i kompetencji, by świadomie zaplanować dalszą ścieżkę zawodową.

Dla uczestniczek(6-12 osób) przewidujemy:

  • 5 indywidualnych sesji coachingowych – indywidualne spotkania z coachem mają na celu pobudzenie refleksji nad kierunkiem rozwoju kariery zawodowej, przyjrzeniu się swoim kompetencjom, zasobom, możliwym działaniom. Każde spotkanie trwa około  godziny, terminy ustalane są indywidualnie.
  • 4 szkolenia grupowe – będą dotyczyć umiejętności, które pozwolą  lepiej funkcjonować na rynku pracy. Tematy zostaną skonsultowane z uczestniczkami, tak aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom grupy. Trwające około 4 godzin szkolenia będą odbywały się raz w miesiącu (styczeń, luty, marzec, kwiecień). W trakcie każdego spotkania zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek, które zgłoszą taką potrzebę.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line do 15.12.2015 r.:  lub osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (budynek IV, u zbiegu ulicy Stryjskiej i alei Zwycięstwa), w godzinach 10-18.

Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zostaną do 8 styczni 2016 r. – do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 6-12 pań.

Spotkanie organizacyjne dla uczestniczek odbędzie się 11 stycznia 2016.

Terminy spotkań szkoleniowych: 18 stycznia 2016, 08 lutego 2016, 14 marca 2016, 11.04.2016 (organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów).

Zajęcia prowadzić będzie Magdalena Milewska

Pytania, informacje o projekcie: Magdalena Milewska, kontakt@magdalena-milewska.pl, tel. 603 835 819