Innowacje Społeczne | 26.4.2017

Wróć do pracy z LIS i PPNT. Podsumowanie II edycji

Pewność siebie. Wiedza. Odwaga – to zaledwie początek listy korzyści, które uczestniczki „Wróć do pracy z LIS i PPNT” wyniosły z udziału w projekcie. Właśnie zakończyła się druga edycja programu. Panie, jak same przyznają, teraz są gotowe do powrotu.

Oficjalne zakończenie projektu odbyło się w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w poniedziałek, 24 kwietnia. Uczestniczki odebrały pamiątkowe certyfikaty udziału. To tylko symbol, najważniejsze były bowiem indywidualne sesje coachingowe oraz grupowe szkolenia, których celem było wsparcie uczestniczek w powrocie na rynek pracy.

- Początkowo planowanych było osiem sesji warsztatowych, ale ponieważ było zapotrzebowanie, ostatecznie zorganizowaliśmy aż 10 zajęć i pięć sesji indywidualnych – mówiła Magdalena Milewska, coach projektu.

Podczas tych spotkań uczestniczki mogły m.in. porozmawiać o możliwościach i kierunkach kariery zawodowej, przyjrzeć się swoim kompetencjom i zaplanować konkretne działania. Z kolei podczas warsztatów szlifowały umiejętności autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, czy panowania nad stresem. Uczestniczki nie kryły, że te spotkania dały im wiele.  

- Przede wszystkim wiarę w swoje możliwości. To daje pewność siebie i motywację, żeby się nie poddawać – mówiła jedna z uczestniczek.

Kobiety, które poszukują wsparcia w powrocie na rynek pracy mogą zgłosić się do Laboratorium Innowacji Społecznych. Realizowany jest program PRACOWNIA, w ramach którego można wziąć udział w szeregu warsztatów doskonalących zarówno kompetencje społeczne, jak i zawodowe. Do udziału zaproszone są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, borykające się z problemami z miejscem zamieszkania.

Więcej informacji o projekcie pod numerem tel.: 58 727 39 11.