Innowacje Społeczne | 13.2.2017

Trwa nabór projektów do Inkubatora pomysłów

Masz pomysł, który może pomóc osobom zależnym i ich opiekunom w codziennym życiu, a do tego chcesz go rozwijać i spróbować wdrożyć? Teraz możesz otrzymać wsparcie ekspertów i grant finansowy na prototypowanie tej inicjatywy.

Trwa drugi z trzech naborów do Inkubatora pomysłów, czyli programu współrealizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Na zgłoszenia czekamy do końca lutego!

Weź udział
Projekt „Innowacje na ludzką miarę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

Udział mogą wziąć chętni z całego kraju: od indywidualnych wnioskodawców, przez organizacje pozarządowe, czy grupy nieformalne – grupy sąsiedzkie, studenckie itp. Zakwalifikowani otrzymają wsparcie ekspertów z dziedzin związanych z realizowanym projektem, a także będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych. Ponadto otrzymają grant finansowy, średnio 40 tysięcy złotych, na przetestowanie projektu. Autorzy sześciu najlepszych projektów otrzymają wsparcie w realizacji pomysłu na szeroką skalę.

- Szukamy nowatorskich rozwiązań, dzięki którym opiekunowie osób zależnych ze względu na chorobę, niepełnosprawność i wiek oraz sami podopieczni otrzymają jeszcze skuteczniejsze wsparcie w codziennych czynnościach czy wygodnym korzystaniu z usług opiekuńczych - mówi Katarzyna Ziemann, kierownik Działu Innowacji Społecznych w LIS i koordynator projektu.

Zgłaszany projekt może dotyczyć wybranego z sześciu głównych tematów lub odpowiadać na tego typu wyzwania:
· przeciwdziałanie osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzące jego skutki
· wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych
· czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym
· rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku
· umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii
· budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych

Projekty rozwijane będą w dwóch lokalizacjach Inkubatora pomysłów: w gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych oraz warszawskim Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy. Projekty rozdzielane są w zależności od miejscowości, z których są zgłaszane.

O projekcie
Obecny nabór jest już drugim z trzech planowanych, prowadzonym w ramach Inkubatora pomysłów. Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w najbliższym cyklu, mogą zgłaszać się jeszcze do 28 lutego. Do 17 marca zespół Inkubatora prowadzić będzie rozmowy z wnioskodawcami, a ostateczna lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie do 24 marca.

- Po pierwszym naborze wyłoniliśmy 18 projektów. Sześć realizowanych jest w Gdyni, a 12 w Warszawie. Docelowo chcemy wyłonić przynajmniej 33 nowatorskie pomysły, które otrzymają wsparcie przy dopracowaniu ostatecznej koncepcji, przygotowania prototypu i przeprowadzeniu testów w mikroskali - mówi Katarzyna Ziemann.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i dokładny harmonogram znajdują się na stronie internetowej innowacjespoleczne.org.pl.

INNOWACYJNY MIXER
Warto pamiętać, że Inkubator pomysłów to także Innowacyjny Mixer, czyli wydarzenia towarzyszące otwarte dla wszystkich chętnych. Najbliższy odbędzie się w czwartek, 16 lutego w godz. 9-16 w pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98). W programie m.in. warsztaty kreatywności z Piotrem Milewskim, projektantem gier i wykładowcą Gamedec Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnicy poznają m.in. metodę „double diamond” oraz przeprowadzą sesję posterową.

- Wymieszamy akademicką wiedzę z trendami biznesowymi oraz dobrą zabawą. Przećwiczmy trzy różne metody pracy nad ideacją i kreacją nowych pomysłów. Będziemy szukać dziury w całym, wsłuchiwać się w innych i usuwać 80 proc. swojej pracy – zapowiada Piotr Milewski.

Zgłoszenia na konferencję - do 15 lutego 2017 r. poprzez serwis Evenea.pl: https://innowacyjnymixer2.evenea.pl/  lub drogą mailową innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl