Innowacje Społeczne | 19.4.2016

Jeszcze wiecej innowacji społecznych z Gdyni

Prawie 3 mln złotych wynosi wartość projektu, którego jednym z realizatorów będzie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło właśnie konkurs na inkubację innowacji społecznych. Początek działań – już w czerwcu.
„Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"

to partnerstwo instytucji, w którym oprócz gdyńskiego Laboratorium  Innowacji Społecznych znajdują się: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" z Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ecorys Polska sp.z.o.o. Wspólnie będą poszukiwać i wspierać w rozwoju pomysły nowatorskich rozwiązań, które osobom zależnym, ich rodzinom i opiekunom mogą pomóc w lepszym codziennym funkcjonowaniu. Istotą projektu jest uruchomienie tzw. inkubatorów innowacji społecznych – programów, w ramach których osoba lub zespół mający ciekawy pomysł na innowacyjne rozwiązanie w tym obszarze będą mogły uzyskać wsparcie na wypracowanie konkretnych rozwiązań, a na końcu otrzymać grant na ich przetestowanie.

Programy zgłaszać będą mogły instytucje, podmioty (i ich grupy ), grupy formalne i nieformalne oraz osoby indywidualne mogące korzystać z wypracowanych innowacji społecznych  w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i wsparcia ich opiekunów.

Osoby, do których kierowane będzie wsparcie w ramach innowacji to osoby zależne i ich opiekunowie:

● pełnoletnie osoby zależne z niepełnosprawnością sensoryczną, ruchową lub intelektualną, w tym młodzież po zakończeniu nauki

● pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi i chorobami otępiennymi

● osoby pełnoletnie okresowo zależne z powodu choroby czy urazu, z afazją, po udarach, w trakcie terapii nowotworowych

● osoby wymagające opieki ze względu na zaawansowany wiek


Najważniejsze cele, jakie spełnić mają realizowane w ramach programu projekty, to:

● zaspokajania potrzeby mieszkaniowej

● umożliwienie funkcjonowania w codziennym życiu i społeczeństwie mimo trudności wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności

● umożliwienie funkcjonowania na rynku pracy

● wsparcie osób starszych, które mają skłonność do izolowania się, czują lęk przed obcymi, nie mogą liczyć na szybką pomoc ze strony najbliższych

Nabór do programu prowadzony będzie trzykrotnie, w ramach trzech cykli inkubacyjnych. Dla każdego z nich określany będzie inny obszar wiodący. Wsparcie dla innowacyjnych pomysłów realizowane poprzez inkubatory innowacji społecznych udzielane będzie w Gdyni i w Warszawie, ale będą się mogły o nie starać osoby i zespoły z całej Polski.
Gdyńska część programu prowadzona będzie w przestrzeni Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, gdzie uczestnicy będą mogli korzystać z sal konferencyjnych i warsztatowych z wyposażeniem. - Wiadomość, która dotarła do nas z Warszawy to duże wyróżnienie i nie mniejsze wyzwanie - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.  – Mamy bowiem wyraźny sygnał, że gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych jest uznanym w kraju podmiotem, z potencjałem do realizowania projektów ogólnopolskich.
Projekt to jedno z działań pilotażowych, których efektem ma być wypracowanie modeli i narzędzi wspierających inkubację innowacji społecznych.
Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozpocznie się w czerwcu 2016, a skończy z początkiem 2019 roku.