Innowacje Społeczne | 22.9.2017

Dołącz do Inkubatora Innowacji Społecznych

Nowatorskie pomysły na to, jak ułatwić życie osobom zależnym – poszukiwane. Mogą to być aplikacje mobilne, usługi, urządzenia, procedury lub inne, bowiem forma jest dowolna. Nabór trwa do 25 października.

Ich autorzy będą mogli rozwijać inicjatywy pod okiem i z pełnym wsparciem ekspertów w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych. Inicjatywy, które sprawdzą się w praktyce, będą miały szansę na wdrożenie w skali całego kraju.

Nabór trwa do 25 października. Innowacją może być konkretna rzecz – przedmiot lub urządzenie, usługa lub pomysł na proces. Zgłaszane pomysły mają dotyczyć osób zależnych, a więc takich, które z różnych powodów nie są w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie i potrzebują stałej opieki oraz opiekunów tych osób. Dotyczyć to może  więc m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, osób z zaburzeniami psychicznymi czy osób czasowo zależnych, np. po udarze czy w intensywnej terapii nowotworowej, osób starszych, które ze względu na wiek czy choroby nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

- Szukamy projektów m.in. z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej, bezpieczniejszego poruszania się, stwarzania możliwości udziału w życiu społecznym. Także ułatwienia dostępu do informacji, czy udogodnień w codziennych czynnościach i samoobsłudze – mówi Katarzyna Ziemann, wicedyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – To szeroki przekrój, ponieważ nie chcemy nikomu narzucać konkretnej tematyki. Najważniejsze, by zgłaszane pomysły były unikatowe na skalę kraju, a ich autorzy byli gotowi je rozwijać.

Pomysły na innowacje mogą zgłaszać m.in. instytucje, grupy nieformalne, osoby indywidualne, organizacje i wspólnoty kościelne. Potencjalni innowatorzy z całego kraju będą wspierani przez opiekunów i doradców związanych z inkubatorami, które fizycznie będą działać w dwóch lokalizacjach – w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie.

 Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty m.in. dotyczące rozwijania innowacji, a także będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach. Ich tematyka zostanie dopasowana do tematyki zgłoszonego projektu.

Po około pół roku przygotowań będą mieć możliwość otrzymania grantu (średnio ok. 40 000 zł) na przetestowanie swojego pomysłu w realnych warunkach. Rozwiązania, które przejdą pomyślnie tę próbę, mają szansę zostać upowszechnione w skali całego kraju.

- Uczestnicy pierwszej edycji Inkubatora Pomysłów są właśnie na etapie testowania swoich innowacji. Wśród nich jest m.in. projekt „Mistrzowie są wśród nas”, realizowany przez Fundację ADAPA. Opracowali system, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą chętniej i skuteczniej uczyć się codziennych czynności, które są małymi krokami do usamodzielnienia się – mówi Katarzyna Ziemann. – Jeśli testy wykażą, że innowacja przynosi oczekiwany skutek, to zostanie przygotowana tak, by wszystkie polskie jednostki zajmujące się wsparciem osób z niepełnosprawnościami mogły z niej skorzystać, w tym np. placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Udział mogą wziąć osoby z całej Polski. Na zgłoszenia czekamy do 25 października w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV PPNTGdynia, mail: innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl, tel. 58 727 39 16). Więcej informacji na stronie internetowej www.innowacjespoleczne.org.pl.