Innowacje Społeczne | 17.5.2016

Budżet Obywatelski 2016

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski 2016 wyższe niż w poprzednim roku, metoda głosowania polegająca na rankingowaniu projektów, powołanie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego - to najważniejsze nowości, jakie wprowadza uchwała przyjęta 9 marca 2016.

Decyzja radnych uruchamia procedurę, zgodnie z którą 1 kwietnia 2016 roku rozpocznie się składanie wniosków, a we wrześniu – głosowanie w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016.  Najważniejszą z nowości jest zmiana samej metody głosowania. W obecnej edycji BO gdynianie głosować będą wybierając maksymalnie pięć projektów, a następnie szeregując je od najbardziej do najmniej pożądanego.  W dalszym ciągu jednak głosować będzie można na projekty z jednej tylko dzielnicy – i nie musi to być dzielnica, w której głosujący mieszka czy jest zameldowany. W roku 2016 gdynianie rozdysponują dokładnie 5 203 543,65 zł - z czego 4 330 000 zł to środki przyznane na rok 2016, zaś 873 543,65 zł stanowią fundusze niewykorzystane w roku ubiegłym. Z kolei podwyższenie o 15 000 zł kwoty bazowej dla dzielnic oznacza, że w tym roku jej łączna wysokość wyniesie 45 000 zł. Zarządzeniem prezydenta Miasta Gdyni powołana została Rada ds. Budżetu Obywatelskiego. To organ doradczy, w którego skład wchodzą radni miasta i dzielnic, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich. Ważna zmiana dotyczy terenów administrowanych przez szkoły i przedszkola: tu realizowane mogą być wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.
 

Projekty do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 przyjmowane były przez cały kwiecień.

Swój wniosek można było złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę www.bo.gdynia.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które koordynuje w mieście całą procedurę BO.

Przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną zakończyło się 30 kwietnia. Cały miniony tydzień czekano jednak na wnioski, które pod koniec kwietnia mogły zostać wysłane pocztą tradycyjną, analizowano też projekty, które – kompletne, złożone elektronicznie – nie zostały przez wnioskodawców opublikowane. Ostatecznie liczba projektów złożonych do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 187. Nie zmieniły się jednak inne statystyki: wciąż najwięcej projektów przygotowano w Wielkim Kacku (16), najmniej w Cisowej (3). W całym mieście największą popularnością cieszy się kategoria „inwestycje i remonty”.


Podział liczby wniosków ze względu na kategorie:

Inwestycje i remonty - 79
Rekreacja - 68
Estetyzacja - 29
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - 11

Podział liczby wniosków ze względu na dzielnice:

Wielki Kack – 16 wniosków
Kamienna Góra - 14 wniosków
Wzgórze św. Maksymiliana, Karwiny, Orłowo – po 12 wniosków
Redłowo - 11 wniosków
Obłuże - 10 wniosków
Witomino – Leśniczówka, Mały Kack , Chwarzno – Wiczlino – po 9 wniosków
Pogórze, Dąbrowa, Grabówek – po 8 wniosków
Oksywie, Chylonia, Śródmieście – po 7 wniosków
Leszczynki - 6 wniosków
Pustki Cisowskie – Demptowo, Działki Leśne, Babie Doły – po 5 wniosków
Witomino – Radiostacja - 4 wnioski
Cisowa – 3 wnioski

Obecnie wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Wnioskodawcy będą też mieli szansę na ich poprawianie w konsultacji z pracownikami odpowiednich jednostek miejskich. W wyniku tych prac powstanie lista projektów, które we wrześniu zostaną poddane głosowaniu.