Informacja Patentowa | 24.5.2018

Kreatywnie o własności intelektualnej

Jesteś kreatywny? Piszesz? Publikujesz? A może projektujesz lub nagrywasz filmy nawiązujące do tematyki ochrony własności przemysłowej? Podziel się swoją pasją i zgłoś swoje prace do jednego z konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy.

Celem konkursów jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ochrony własności przemysłowej i jej wpływie na rozwój innowacyjności i kreatywności w działalności gospodarczej w Polsce.

Prace można zgłaszać w czterech obszarach, w ramach:

1. XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej,

2. VI edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej,

3. VI edycji konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej,

4. XVI edycja konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

 

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2018. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem https://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2018/Menu05,824,7,index,pl/