Centrum Designu | 22.9.2016

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle to międzynarodowy projekt realizowany przez 7 organizacji z Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski.

Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. circular economy

Bezpośrednią inspirację stanowi Szwecja, gdzie przyjęte strategie ekonomiczne przynoszą wymierne efekty – stałe zmniejszanie zanieczyszczenia przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia. Inicjatorzy projektu zadali sobie pytanie: jak osiągnąć równoważne wyniki w krajach sąsiadujących o podobnych warunkach naturalnych i zbliżonych możliwościach społecznych?  

Dysponentem wiedzy na temat środowiska naturalnego, jego potrzeb, możliwości oraz zagrożeń, są naukowcy, natomiast to w rękach projektantów leży tworzenie produktów, które działać będą wbrew lub w zgodzie z ekosystemem w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta. Niezbędne jest zatem nawiązanie dialogu oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. Zamierzeniem projektu jest zwiększenie potencjału centrów designu i ich użytkowników z regionu w ecodesignie. W rezultacie projektanci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą w stanie lepiej identyfikować nowe sposoby na tworzenie innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów oraz wprowadzanie ich na rynek.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2019. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.